Mpango wa maendeleo wa mwaka ...

Mpango wa maendeleo wa mwaka ...

4.11 - 1251 ratings - Source

... Adult Education - ICBAE) ni uboreshaji wa Elimu ya Watu Wazima (kuimarisha uwezo wa kusoma na kuandika, kuhesabu, kuwasiliana ... kwa ufadhili wa ILO ilitekelezwa kama ifuatavyo: a€c aquot;fraining Manualaquot; na aquot;Flip chartaquot; juu ya ajira ya mtoto zilitayarishwa na kusambazwa. ... Programu imewezesha shule za msingi 263 kufaidika chini ya mfuko wa aquot;Community Education Fund (CEF) na wanafunzi waanbsp;...


Title:Mpango wa maendeleo wa mwaka ...
Author: Tanzania
Publisher: - 1999
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA